Contact us

_

Company data

_

Company headquarters / wholesale / laboratory:
Antičević-Zeleni med j.d.o.o. za proizvodnju,trgovinu i usluge
Address: Kornatska 32B, 10 000 Zagreb
OIB: 93503514855